Vuosaaressa asuu noin 30.000 asukasta. Vuoden 2002 lopussa asukasluku lähentyy jo 35.000 asukkaan rajaa mikäli vaan Aurinkolahden rakentamistyöt valmistuvat aikataulun mukaisesti.

Pinta-alaltaan Vuosaari on 15,38 km2 kokoinen alue. Asuntojen keskikoko Vuosaaressa on 64,50m2, joten asumispinta-alaa jää keskimäärin asukasta kohden ~30m2.

Laajempia  tilastoja löydät Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tutkimuksesta "Helsinki Alueittain 2001". Samasta tutkimuksesta löydät myös tarkempia tietoa Vuosaaren asioista. Kannattaa tutustua!

SmartIT!
Tilastotietoja Vuosaaresta!
Asuntoja
Rakentaminen

Asukasluku*

Keski-Vuosaari

11486

Meri-Rastila

5340

Rastila

3115

Kallahti

7366

Aurinkolahti

167

Muut

35

Yhteensä

27509Äidinkieli*

Suomenkieliset

23535

Ruotsinkieliset

1578

Muut

2396

Ikärakenne*

0-6 vuotiaat

3056

7-15 vuotiaat

3203

16-18 vuotiaat

822

19-24 vuotiaat

2192

25-39 vuotiaat

7359

40-64 vuotiaat

8450

65+ vuotiaat

2427

*) Tilastot 1.1.2001

Copyright © 2002 Vuosaari.net. All rights reserved.

SmartIT!